ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ผลงานครู

วันที่ 04 มี.ค. 2564

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
โดย ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Power by: Startup Design & Network