ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันที่ 04 มี.ค. 2564


 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนประจำปีศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนประจำปีศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2561

Facebook : ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Power by: Startup Design & Network