ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 04 มี.ค. 2564

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2562

[PDF] หน้าปก sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > 
ดาวน์โหลด
[PDF] คำนำ sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด
[PDF] สารบัญ sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด
[PDF] sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด

[Word] หน้าปก sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด
[Word] คำนำ sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด
[Word] สารบัญ sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด
[Word] sarวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มปีการศึกษา 2562 > ดาวน์โหลด

**********************************************

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการประเมินตนเอง วิยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > V-e-Sar ระบบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ขอเผยแพร่ผลการตรวจคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
 
เอกสารแนบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2561 

Power by: Startup Design & Network