ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 04 มี.ค. 2564


นายอำนวย      เรือนสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

นายณัฐภัทร จันทะมุงคุณ
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายสอาด สุรินทร์
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าแผนงานและความร่วมมือนายสุรเนตร เดชบุรัมย์
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Power by: Startup Design & Network