ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 11 ส.ค. 2563
ชื่อวิดีโอ : โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ : 10 ก.ค. 2562 เวลา 14:25
รายละเอียด

Power by: Startup Design & Network