ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 11 ส.ค. 2563
ชื่อวิดีโอ : Smart motorcycle วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
วันที่ : 14 พ.ย. 2561 เวลา 08:35
รายละเอียด

ทีมนักประดิษฐ์ Smart motorcycle วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับทุนการศึกษา 60,000 บาท ในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการ Enjoy Science Young Makers Contest 2018 ณ The street รัชดา ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยนักประดิษฐ์ประกอบด้วย นายนิมานนท์ ศรีบุญชู นายรัฐพล หน้างาม และครูสุรเนตร เดชบุรัมณ์ เป็นครูที่ปรึกษา

Power by: Startup Design & Network