ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

วิดีโอ YOUTUBE

วันที่ 23 เม.ย. 2562
ชื่อวิดีโอ : ฝึกครูไปสอนคน ไปสู่อาชีพตามมาตรฐานอาชีพ ยุคการสร้างนวัตกรรม Thailand 4.0 วิทยาลัยการอาชีแจ้ห่ม
วันที่ : 27 ก.ย. 2561 เวลา 10:32
รายละเอียด

Power by: Startup Design & Network