ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิมอบตัว ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563

วันที่ 04 มิ.ย. 2563
ผู้เข้าชม : 1161
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิมอบตัว ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563
กำหนดการมอบตัว/รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (ปวช.1และปวส.1ทุกคน) ปีการศึกษา 2563
                        วันที่                                เวลา                                            สาขา
9 มิถุนายน 2563                                   09.00น.-11.30น.                               ช่างยนต์ (ปวช.1) กลุ่ม 1
                                                            13.30น.-15.30น.                                ช่างยนต์ (ปวช.1) กลุ่ม 2
10 มิถุนายน 2563                                 09.00น.-11.30น.                                ช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวช.1)
                                                            13.30น.-15.30น.                                 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.1)
11 มิถุนายน 2563                                 09.00น.-11.30น.                                 ช่างก่อสร้างและช่างเชื่อมโลหะ (ปวช.1)
                                                            13.30น.-15.30น.                                 การบัญชีและการโรงแรม (ปวช.1)
12 มิถุนายน 2563                                 09.00น.-11.30น.                                 ช่างยนต์และช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวส.1)

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักศึกษาจากสถาบันเดิมและสวมหน้ากากอนามัย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network