ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2562

วันที่ 12 พ.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 234
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network