ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 09 มี.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 33


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network