ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ V-net ในภาคเรียนการศึกษา 2562

วันที่ 09 ม.ค. 2563
ผู้เข้าชม : 158

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)


รายละเอียดเพิ่มเติม
ปวช. 3
        - ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
        - เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ
ปวส. 2
        - ตัวอย่างกระดาษคำตอบ
        - เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Power by: Startup Design & Network