ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

เปิดโครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีการศึกษา2562

วันที่ 15 มิ.ย. 2562
ผู้เข้าชม : 47

     

              วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มนำโดย นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ สนมฉ่ำ รองอำนวยการ ครูอดิศักดิ์ ปลายนา
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ทำการเปิดพิธีโครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวันเสาร์
ที่ 15 มิถุนายน 2562

 

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมค่านิยม 1