ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 20 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. ณ โรงเรียนร่องเคาะวิทยา โดยนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อสายอาชีพจำนวนมาก

ข่าวการศึกษาไทย By enn.co.th

Power by: Startup Design & Network