ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

ประชุมส่วนราชการอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแจ้ห่มครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มม จังหวัดลำปาง

ข่าวการศึกษาไทย By enn.co.th

Power by: Startup Design & Network