ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการโรงแรม

วันที่ 16 มีนาาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้มอบหมายให้ นายสุรเนตร เดชบุรัมย์ เข้าศึกษาดูงานการจัดแผนการเรียน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ข่าวการศึกษาไทย By enn.co.th

Power by: Startup Design & Network