ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 16 ก.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ส่วนที่ 3 ทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษา ดาวน์โหลด
2 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
3 ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา ดาวน์โหลด
4 ปกแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network