ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 16 ก.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : คำสั่ง 2562
รายละเอียด

ไฟล์ คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งที่128.62แต่งตั้งคกก.ครูนิเทศนร.นศ.ฝึกงานภาคเรียนที่1.2562 ดาวน์โหลด
2 คำสั่งที่127.62แต่งตั้งคกก.บริหารศูนย์บ่มเพาะฯ2562 ดาวน์โหลด
3 คำสั่งที่118.62เรื่องแต่งตั้งขรก.ครูและบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์ประจำเดือนกรกฎาคม2562 ดาวน์โหลด
4 คำสั่งที่115.62แต่งตั้งคกก.งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2562 ดาวน์โหลด
5 คำสั่ง111.62เรื่องมอบหมายหน้าที่ราชการปีการศึกษา2562-เพิ่มเติมครั้งที่1 ดาวน์โหลด
6 คำสั่ง110.62แต่งตั้งคกก.โครงการสืบฮีตสานฮอยประเพณีจวนน้องขึ้นดอยครั้งที่-2.62 ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง109.62แต่งตั้งคกก.โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุและไหว้ครูปี2562 ดาวน์โหลด
8 คำสั่ง106.62แต่งตั้งคกก.โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปี2562 ดาวน์โหลด
9 คำสั่งที่97.62แต่งตั้งคกก.จัดทำเอกสารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี2561 ดาวน์โหลด
10 คำสั่ง85.62เรื่องแต่งตั้งครูอบรมหน้าเสาธง-พค-กย62 ดาวน์โหลด
11 คำสั่ง84.62-เรื่องมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าประตุปี62 ดาวน์โหลด
12 คำสังที่82.62เรื่องแต่งตั้งครูที่ปรึกษาใหม่-1.62 ดาวน์โหลด
13 คำสั่งที่-81.62เรื่องแต่งตั้งคกก.โครงการปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ ดาวน์โหลด
14 คำสั่งที่76l62เรื่องมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าวิทยาลัยฯ2562 ดาวน์โหลด
15 คำสั่งที่75.62เรื่องแต่งตั้งครูอบรมหน้าเสาธง-2562 ดาวน์โหลด
1 [ 2 ][ 3 ]

Power by: Startup Design & Network