ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : คำสั่ง 2562
รายละเอียด

ไฟล์ คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 คำสั่งที่180.60แต่งคั้งคกก.ดำเนินการฝึกอบรมและเข้าประจำกองลูกเสือฯปี62 ดาวน์โหลด
2 คำสั่งที่179.62แต่งตั้งคกก.ดำเนินงานสร้างค่ายลูกเสือ-ปี62 ดาวน์โหลด
3 คำสั่งที่152.62-แต่งตั้งคกก.โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-ฯ ดาวน์โหลด
4 คำสั่งที่150.62แต่งตั้งคกก.โครงการจัดนิทรรศการเปิดโลกอาชีพปี-การศึกษา2562 ดาวน์โหลด
5 คำสั่งที่148.62แต่งตั้งคกก.จัดกิจกรรม-5ส.-Big-Cleaning-Day-1.62 ดาวน์โหลด
6 คำสั่งที่147.62แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา-ระดับสถานศึกษา-ปี2562 ดาวน์โหลด
7 คำสั่ง146.62แต่งตั้งคกก.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-ปี2562 ดาวน์โหลด
8 คำสั่งที่142.62แต่งตั้งคกก.งานพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญละประดับแถบสองสี ดาวน์โหลด
9 คำสั่งที่136.62แต่งตั้งคกก.โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่-ปี-2562 ดาวน์โหลด
10 คำสั่งที่135.62แต่งตั้งขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ-ปจด.สค.62 ดาวน์โหลด
11 คำสั่ง134.62แต่งตั้งคกก.โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ-เพื่อเป็นขรก.ที่ดี ดาวน์โหลด
12 คำสั่ง130.62แต่งตั้งคกก.โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ดาวน์โหลด
13 คำสั่ง129.62แต่งตั้งคกก.ควบคุมการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลด
14 คำสั่งที่128.62แต่งตั้งคกก.ครูนิเทศนร.นศ.ฝึกงานภาคเรียนที่1.2562 ดาวน์โหลด
15 คำสั่งที่127.62แต่งตั้งคกก.บริหารศูนย์บ่มเพาะฯ2562 ดาวน์โหลด
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]

Power by: Startup Design & Network