ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : คำสั่ง 2560
รายละเอียด

ไฟล์ คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 180/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริหารศูนย์บ่มเพราะธุรกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
2 267/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ดาวน์โหลด
3 265/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูอบรมหน้าเสาธง ดาวน์โหลด
4 264/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับขี่ปลอดภัย ในกิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ดาวน์โหลด
5 263/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ดาวน์โหลด
6 259/2560 เรื่อง ให้บุคลากรในสังกัดเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
7 257/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
8 255/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-NET 2560 ดาวน์โหลด
9 254/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
10 253/2560 เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรหน้าวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ดาวน์โหลด
11 250/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือพัสดุงานสำรวจ ดาวน์โหลด
12 247/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานพิเศษภาคนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด
13 245/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
14 243/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
15 242/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมและเข้าประจำกองลูกเลือวิสามัญ ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]

Power by: Startup Design & Network