ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ชื่อหัวข้อ : งานทะเบียน
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อ-เรียนเพิ่ม-เรียนซ้ำ ดาวน์โหลด
2 รายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.๑ ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.๒ ดาวน์โหลด
4 รายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.๓ ดาวน์โหลด
5 รายชื่อนักศึกษาชั้น ปวส.๑ ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network