ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : งานวิชาการ
รายละเอียด

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ ดาวน์โหลด
2 แบบประเมินความพิงพอใจของนักศึกษา ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา ดาวน์โหลด
4 ตัวอย่าง สฝ.1 ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network