ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : งานพัสดุ
รายละเอียด

แบบขอซื้อ พ.1

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ใบขออนุญาตใช้รถในส่วนราชการ ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มเสนอรายชื่อหนังสือเรียน ดาวน์โหลด
3 แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย สผ ๑ (ล่าสุด) ดาวน์โหลด
4 แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย สผ ๑ ดาวน์โหลด
5 แบบขอซื้อ พ.1 ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network