ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 21 ต.ค. 2562
ชื่อหัวข้อ : งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายละเอียด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรการบัญชี ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรช่างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรช่างเชื่อม ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรช่างยนต์ ดาวน์โหลด
7 หลักการ-จุดหมาย-เกณฑ์การใช้หลักสูตร ดาวน์โหลด
8 ตารางสอน 1/60 ดาวน์โหลด
9 ตารางเรียน 1/60 ดาวน์โหลด
10 รูปแบบแผนการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network