ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันที่ 13 ธ.ค. 2561
ชื่อหัวข้อ : งานวัดผลและประเมินผล
รายละเอียด

สำหรับครูผู้สอนทุกสาขาวิชา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ 2/2561 ดาวน์โหลด
2 แบบบันทึกข้อความ-ขออนุญาตตัดสินผลการเรียน ข.ร. (ขาดเรียน) ดาวน์โหลด
3 ฟอร์มหน้าปกข้อสอบ ดาวน์โหลด
4 ฟอร์มข้อสอบปลายภาค ดาวน์โหลด
5 ฟอร์มแผนภูมิแสดงความก้าวหน้า-จิตพิสัย2560 ดาวน์โหลด
1

Power by: Startup Design & Network