ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 10 ธ.ค. 2562

Power by: Startup Design & Network