ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 16 พ.ย. 2562

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการประเมินตนเอง วิยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561   

 
เอกสารแนบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2561 

Power by: Startup Design & Network