ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน

วันที่ 22 ก.พ. 2562

สีประจำวิทยาลัย





สีม่วง

สีขาว





ต้นไม้ประจำวิทยาลัย


ต้นอินทนิล



Power by: Startup Design & Network