ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่ 11 ส.ค. 2563


นายอำนวย      เรือนสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

ว่าที่ร้อยตรี นครินทร์  สนมฉ่ำ
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

 

Power by: Startup Design & Network