ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล...

ธนาคารออมสินร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม โดยนายพงศ์ศิริ สาลี ผู้จัดการ ธนาคารออมสิน ได้จัดการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ ...

Power by: Startup Design & Network