ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ...

ปฐมนิเทศนักเรียนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามนโยบายการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) โรงเรียนวังเหนือวิทยา วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ...

Power by: Startup Design & Network