ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวกิจกรรม

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่30 การประชุมวิชาการ ...

มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคภาคเหนือ ครั้งที่ 30 การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาระยะสั้น สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ...

Power by: Startup Design & Network