ผู้อำนวยการ

นายอำนวย เรือนสุข

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

Example Frame

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไวรัสโคโรนา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมควบคุมโรค มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของอาชีวศึกกษา ในการแพร่ระบาดขอองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 20...

ข่าวกิจกรรม

กีฬา อ.พ.ร. สัมพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร. สัมพันธ์ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ข่าวการศึกษาไทย By enn.co.th

Power by: Startup Design & Network